Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

إيوان، جمعه أواوِين وإيوانات ومعناه الصُّفّة، أو كلّ مجلس واسع مظلَّل، أو القَبْو المفتوح المدخل والذي لا أبواب له.

Last updated on : January 12, 2023 3:03am